Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Γλαυκώματος

glaukomatos

Το γλαύκωμα είναι μια ασθένεια του οπτικού νεύρου, το οποίο συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο και μεταφέρει τις οπτικές πληροφορίες. Είναι αρκετά συχνή πάθηση γιατί εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 1-2 % του πληθυσμού και κυρίως σε άτομα με ηλικία άνω των 40 ετών. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα πάνω από 100.000 άτομα πάσχουν από κάποια μορφή γλαυκώματος. Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου για το γλαύκωμα, ο πιο σημαντικός είναι η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (πίεση μέσα στο μάτι). Βλάβη του οπτικού νεύρου συμβαίνει όταν η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται σε ένα επίπεδο που το μάτι και το οπτικό νεύρο δεν μπορεί να ανεχθεί. Στα αρχικά στάδια της νόσου η ενδοφθάλμια πίεση είναι αυξημένη αλλά το νεύρο και η όραση δεν επηρεάζονται. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται οφθαλμική υπερτονία. Αν δεν ρυθμιστεί όμως η πίεση τελικά μετά την πάροδο άλλοτε άλλου χρόνου βλάπτεται το νεύρο και η όραση και τότε έχουμε γλαύκωμα. Το γλαύκωμα είναι μια ύπουλη πάθηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρώτο τμήμα της όρασης που επηρεάζεται από την βλάβη του οπτικού νεύρου είναι το εξωτερικό ή περιφερικό οπτικό πεδίο. Στόχος της διάγνωσης του γλαυκώματος είναι ο εντοπισμός της νόσου έγκαιρα ώστε να εφαρμοστεί η θεραπεία και να προληφθεί η μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης.

Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών η διάγνωση και η παρακολούθηση του γλαυκώματος επιτυγχάνεται με:

  1. Τονομέτρηση (μέτρηση ενδοφθαλμιας πίεσης)
  2. Παχυμετρία (μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς) με υπερήχους και ιντερφερομετρία
  3. Γωνιοσκοπία (Εξέταση της γωνίας του προσθίου θαλάμου)
  4. Οφθαλμοσκόπηση
  5. Εκτέλεση οπτικών πεδίων με αυτόματης περιμετρία σε περίμετρο Humphreyμε σύγχρονη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων για την αυτόματη διάγνωση τυχόν επιδείνωσης.
  6. Απεικόνιση και ανάλυση τηςοπτικής θηλήςμε το HRT(HeidelbergRetinalTomograph)
  7. Απεικόνιση και ανάλυση του πάχους των νευρικών ινών με την πολαριμετρία (GDX) και την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Οι παραπάνω μέθοδοι επιτρέπουν την αναγνώριση και την ποσοτική εκτίμηση της βλάβης του οπτικού νεύρου προτού γίνει κλινικά εμφανής με την απώλεια του οπτικού πεδίου.

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος γίνεται αρχικά με την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (κολλυρίων ) και στη συνέχεια με τα λέιζερ η και το χειρουργείο. Η επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής συνίσταται στην πτώση της πίεσης και την σταθεροποίηση των οπτικών πεδίων.