Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Βασιλική Κωνσταντινίδου

konstantinou

Δρ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ. στο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ από το 1987.
Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διδάκτωρ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διευθύντρια στο Α΄ Οφθαλμολογικό Τμήμα
του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.
Υπεύθυνη στο τμήμα Αμφιβληστροειδούς, Ραγοειδούς, Φλουοροαγγειογραφίας, Laser, OCT.