Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Βασιλική Κωνσταντινίδου

konstantinou

Δρ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ. στο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ από το 1987.
Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διδάκτωρ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διευθύντρια στο Α” Οφθαλμολογικό Τμήμα
του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.
Υπεύθυνη στο τμήμα Αμφιβληστροειδούς, Ραγοειδούς,Φλουοροαγγειογραφίας, Laser, OCT.