Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Παναγιώτης Μητρόπουλος

mitropoulos

Π.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Β΄Οφθαλμολογικού Τμήματος
Οφθαλμιατρείου Αθηνών

1976: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1982: Περάτωση ειδικότητας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών
1982-1987: Οφθαλμίατρος Ι.Κ.Α. και ιδιωτικό επάγγελμα
1987: Επιμελητής Β΄Οφθαλμιατρείου Αθηνών
1989: Μετεκπαίδευση στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Nymegen Ολλανδίας με υποτροφία του Υπουργείου Υγείας
1997: Μετά από ανοικτή προκήρυξη και κρίση κατάληψη θέσης Επιμελητή Α΄ στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών
2009: Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ.
2011: Ανάληψη καθηκόντων ως ασκών χρέη Συντονιστού Διευθυντή στο Β΄Οφθαλμολογικό Τμήμα του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.