Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μελέτη Βυθού

Βιομικροσκόπιση του αμφιβληστροειδή, μετά από μυδρίαση του ασθενούς, για την διάγνωση και παρακολούθηση επίκτητων και συγγενών νοσημάτων.