Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Παχυμετρία

Μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδούς , το οποίο συνεκτιμάται με την τονομέτρηση.