Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μελέτη οπτικών ινών με GDx

Τομογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου , βοηθητικό για την διάγνωση και παρακολούθηση του προ-περιμετρικού γλαυκώματος