Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μελέτη γλαυκώματος

Έλεγχος ενδοφθάλμιας πίεσης και βιομικροσκοπηση του οπτικού νεύρου και του πρόσθιου ημιμορίου. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βοηθητικών εξετάσεων , και συνταγογράφηση αντιγλαυκωματικης θεραπείας.