Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Βιομετρία

Προεγχειρητικός έλεγχος του οφθαλμού με μέτρηση της δύναμης του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί κατά την επέμβαση καταρράκτη