Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ηλεκτροοφθαλμογράφημα ( ΗΟΓ)

Εξέταση της ηλεκτροφυσιολογίας του αμφιβληστροειδούς για την διάγνωση και παρακολούθηση επίκτητων και συγγενών νοσημάτων.