Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Τμήμα Υαλοειδούς

Εξέταση μετά από μυδρίαση , του υαλοειδούς και τις υαλοειδοαμφιβληστροειδικης σχέσης, για την διάγνωση και παρακολούθηση επίκτητων και συγγενών νοσημάτων.