Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Για τον έλεγχο της ανατομίας του κερατοειδούς και τον έλεγχο και παρακολούθηση του αστιγματισμού