Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Κορίνα Ποπέσκου

ΚΟΡΙΝΑ ΠΟΠΕΣΚΟΥ

Διευθύντρια Οφθαλμολογίας Ε.Σ.Υ

Με απόσπαση από το Γ.Ν Ρόδου.