Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Πρόγραμμα Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΕΜΠΤΗ
Α΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Επιμελ. A΄Ι.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Επιμελ. Β′Δρ. Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΔιευθύντριαΒ. ΠΕΠΟΝΗΣ,Επιμελητής Α′Ι.ΜΙΧΑΗΛ, Επιμ. Β’
Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, Επιμελ. Α′Δρ. Μ. ΤΖΑΚΟΣ, Διευθυντής
Ώρες λειτουργίας: 15.00 - 19.30Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, Επιμελ. Α′
Β΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Επιμελ. A΄Σ. ΣΚΟΥΡΙΩΤΗΣ, ΔιευθυντήςΕ. ΠΑΤΣΕΑ, ΔιευθύντριαΕ. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ, ΔιευθυντήςΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Επιμελ. A΄
Β. ΤΖΙΜΗΣ, Επιμελ. Β′Ε. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ, ΔιευθυντήςΓ.ΜΠΑΤΣΟΣ Επιμελητής Β′Π.ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Επιμελ.Β’
Ώρες λειτουργίας: 15.00 - 19.30Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Επιμελ. A΄
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - GTX - O.C.T. Ώρες λειτουργίας 15.00 - 18.00ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - O.C.T. Ώρες λειτουργίας 15.00 - 18.00ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - GTX - O.C.T. Ώρες λειτουργίας 15.00 - 18.00ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - GTX - O.C.T. Ώρες λειτουργίας 15.00 - 18.00