Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Τηλ. Γρ. Προμηθειών : 213 – 2052834 & Fax : 213 – 2052819

Διαύγεια : Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Διαύγεια

 • « Αποτελέσματα και Τελικό Πρακτικό μετά Διενέργεια Δηµόσιας Διαβούλευσης υπ.αριθμ 23 DIAB 000026257 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια« ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » CPV :33 731110 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • « Αποτελέσματα και Τελικό Πρακτικό μετά Διενέργεια Δηµόσιας Διαβούλευσης υπ.αριθμ 23 DIAB 000026277) των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ : ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ » CPV :33 731110 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:21DIAB000021734,ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΕΚΤΟΜΗΣ «: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ « ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»  : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ: 26-10-2020       ΛΗΞΗ: 30-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΕΝΑΡΞΗ: 14-10-2020       ΛΗΞΗ: 28-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33140000-3.

ΕΝΑΡΞΗ: 22-06-2020       ΛΗΞΗ: 06-07-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33140000-3.

ΕΝΑΡΞΗ: 17-06-2020       ΛΗΞΗ: 02-07-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9.

 • ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9.

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9.

ΕΝΑΡΞΗ: 16-04-2020       ΛΗΞΗ: 01-05-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9.

ΕΝΑΡΞΗ: 16-04-2020       ΛΗΞΗ: 01-05-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • B” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ  (CPV 33731110-7 ).

ΕΝΑΡΞΗ: 04-06-2018       ΛΗΞΗ: 08-06-2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr).

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ  (CPV 33731110-7 ).

ΕΝΑΡΞΗ: 10-05-2018       ΛΗΞΗ: 17-05-2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παρασκευά (gr.prom@ophthalmiatreio.gr)

 • ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :« ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (CPV 33731110-7).

 • ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :« ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV 33731110-7  ΚΑΙ 33141126-9).

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :« ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (CPV 33731110-7 ).

ΕΝΑΡΞΗ: 20-03-2018       ΛΗΞΗ: 27-03-2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (grprom2@ophthalmiatreio.gr)

 • A” ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ : « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV 33731110-7 ΚΑΙ 33141126-9).

ΕΝΑΡΞΗ: 20-03-2018       ΛΗΞΗ: 27-03-2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (grprom2@ophthalmiatreio.gr)