Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Εξοπλισμός

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό στην αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων του οφθαλμού.

WAVELIGHT Excimer Laser Technology Platform 500Hz & FS-200 Femtosecond Laser Technology:

Αναλυτής Οπτικών Ινών GDX.

CROSS-LINKING UV-X – IROC<

INFINITI VISION SYSTEM

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ