Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς

Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών λειτουργεί Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, αποτελούμενη από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η Μονάδα είναι αδειοδοτούμενη από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), με τον οποίο είναι σε στενή συνεργασία, καθώς και με αναγνωρισμένες τράπεζες κερατοειδούς του εξωτερικού, για την προμήθεια πτωματικών μοσχευμάτων και την πραγματοποίηση πολύπλοκων μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς.

Αυτές περιλαμβάνουν μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς (κερατοπλαστικές) ολικού πάχους, στις οποίες μεταμοσχεύεται ολόκληρος ο κερατοειδής, καθώς και σύγχρονες κερατοπλαστικές μερικού πάχους (DSAEK, DMEK), στις οποίες αντικαθίσταται μόνο το πάσχον πρόσθιο ή οπίσθιο τμήμα το κερατοειδούς.