Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Εκπαίδευση

ekpedeusi

Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών, από της ιδρύσεως του έως σήμερα, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικευμένων οφθαλμιάτρων.
Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται και υλοποιούνται Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που αναρτώνται και στο διαδίκτυο, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, πρακτικά φροντιστήρια και διανοσοκομειακά συμπόσια.
Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα σε οφθαλμιάτρους άλλων νοσοκομείων αλλά και σε ιδιώτες οφθαλμιάτρους να εκπαιδευτούν και μετεκπαιδευτούν στα ειδικά τμήματα και στο χειρουργείο του Οφθαλμιατρείου