Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Τηλέφωνα

Για Ραντεβού στα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στα Ειδικά Τμήματα καθώς και για την Ολοήμερη Λειτουργία (Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία)
Ώρες 8.00 – 14.30 στα τηλ. : 210-36 40 909, 210-36 41 767, 210-36 13 334
από Δευτέρα έως Παρασκευή.