Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Χειρουργικής Laser

argon-laser

ARGON LASER

Στο ειδικό αυτό Τμήμα γίνεται η θεραπευτική εφαρμογή με Argon Laser φωτοπηξία από εξειδικευμένους ιατρούς για την αντιμετώπιση διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων τόσο του προσθίου τμήματος του οφθαλμού (γλαύκωμα, περιφερικές ιριδοτομές) όσο και του οπισθίου τμήματος πχ Διαβητική Αμφ/πάθεια, φλεβικές Αποφράξεις, ρωγμές και οπές του αμφ/δούς κλπ.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μηχάνημα παραγωγής μονοχρωματικής λεπτής κατευθυνόμενης δέσμης φωτός με δυνατότητα αυξομείωσης του πάχους και της έντασης της καθώς και του χρόνου εφαρμογής της.
Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: ( Light Amplification Stimulation Emission Radiation. )

yag-laser

YAG LASER

Στο τμήμα αυτό επιτυγχάνεται μία σειρά αναίμακτων επεμβάσεων στον οφθαλμό όπως η διάνοιξη του θολωμένου οπισθίου περιφακίου του ασθενούς η βιτρεόλυση δηλ. ο καθαρισμός υαλοειδικών έλξεων στον πρόσθιο θάλαμο μετά από επιπλεγμένη εγχείρηση καταρράκτη, ιριδοτομές κλπ.
Το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα παράγει laser ακτινοβολία μετά από ενεργοποίηση κρυστάλλου Υτρίου-Αλουμινίου που έχει την ιδιότητα ιονισμού και δημιουργία πλάσματος με αποτέλεσμα την σχάση του ιστού επί του οποίου εστιάζεται.