Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

Ο προγραμματισμός για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση γίνεται στο Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου (τηλ. 213-2052787), αφού προηγουμένως ο ασθενής έχει εξετασθεί στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στα Ειδικά Τμήματα που διαθέτει το Νοσοκομείο και έχει γίνει διάγνωση για είδος της επέμβασης που θα ακολουθήσει.

Κατά την είσοδο στο Νοσοκομείο μας, ο ασθενής θα πρέπει να προσκομίσει τις παρακάτω πρόσφατες εξετάσεις:

1 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), που να συνοδεύεται από γνωμάτευση Καρδιολόγου.
2 Ακτινογραφία Θώρακος (F/P).
3 Εξετάσεις από Μικροβιολόγο :

Α. Γενική Ούρων
Β. Γενική Αίματος
Γ. Ουρία Αίματος
Δ. Σάκχαρο Αίματος
Ε. Ροή – Πήξη Αίματος ή ΑΡΤΤ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Ο ασθενής θα πρέπει να έχει μαζί του το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ του, το Α.Μ.Κ.Α. του, τα ΦΑΡΜΑΚΑ που τυχόν του έχουν χορηγηθεί και κατά την ημέρα της εισαγωγής του θα πρέπει να έρχεται με ΣΥΝΟΔΟ.