Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Αγγελική Μανιατέα

MANIATEA (photo)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι. ΜΑΝΙΑΤΕΑ

Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ.

Β΄ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Λήψη Ειδικότητας στο Οφθαλμιατρείου Αθηνών.

Πρόσληψη στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών το 2020.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Οφθαλμολογικά Περιοδικά.