Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ευστράτιος Παροικάκης

paroikakis

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Οφθαλμιατρείου Αθηνών, υπεύθυνος του τμήματος Υαλοειδούς – Χειρουργικής Αμφιβληστροειδούς Β’ Οφθαλμολογικού Τμήματος (1999-σήμερα)

Σπουδές: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας
Ειδικότητα: Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθήνας, εκπαίδευση στο τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς
Μετεκπαίδευση εξωτερικού: Vitreoretinal Department, Western Eye Hospital, London, UK
Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις: 40 peer review publications
Πρόεδρος Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας