Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Αμοιβές

Σύμφωνα με τo Φ.Ε.Κ. 1958/12-8-2013/τ.Β, το ύψος της αμοιβής των γιατρών που μετέχουν στα Ολοήμερη Λειτουργία (Απογευματινά Ιατρεία), καθορίστηκε ως εξής:

Γιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.

  • Συντονιστής Διευθυντής : 64,00€
  • Διευθυντές :                      60,00€
  • Επιμελητής Α΄:                 48,00€
  • Επιμελητής Β΄:                 36,00€

Τα έξοδα των εργαστηριακών εξετάσεων καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτός των ειδικών εκείνων εξετάσεων που προαπαιτείται έγκριση από το ταμείο ασφάλισης ή δεν συμπεριλαμβάνονται σε κρατική τιμολόγηση (π.χ. GTX, OCT κλπ)

Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στην Ολοήμερη Λειτουργία έχει καθοριστεί με τις 23/23-9-2011/2ο και 64/18-4-2013/17ο αποφάσεις Σ.Δ., ως εξής :

O.C.T. – Εξέταση Οπισθίου Ημιμορίου : 20,00€

Threshold – Οπτικά Πεδία : 15,00€

GTX – Μελέτη Οπτικών Ινών : 45,00€

H.R.T. : 80,00€

Laser : 23,71€