Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Παθολογία Αμφιβληστροειδούς

Το Τμήμα Παθολογίας αμφιβληστροειδούς εξετάζει το πιο βασικό χιτώνα του οφθαλμού, τον αμφιβληστροειδή.

Ο συγκεκριμένος χιτώνας περιλαμβάνει την ωχρά κηλίδα που είναι το τμήμα του ματιού που καθορίζει την κεντρική μας όραση και μας επιτρέπει να διαβάζουμε, να οδηγούμε, να βλέπουμε τηλεόραση, κ.λ.π.

Επίσης περιλαμβάνει την κεφαλή του οπτικού νεύρου και την περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς.  Ο ειδικός γιατρός του αμφιβληστροειδούς μπορεί μέσω της βυθοσκόπησης και ειδικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα μας όπως φλουοροαγγειογραφία, αγγειογραφία με πράσινο ινδοκυανίνης και οπτική τομογραφία συνοχής (Ο.C.T.) να διαγνώσει και δώσει την ανάλογη θεραπευτική αγωγή σε ειδικές παθήσεις του οφθαλμού όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αλλά και συστηματικές παθήσεις που έχουν ευρήματα από τον αμφιβληστροειδή όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, αναιμία, ρευματικές παθήσεις και πολλές ακόμη.