Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Λουκάς Κοντομίχος

Επικουρικός Ιατρός (Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.)

Β’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών