Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Γεώργιος Μπάτσος

Γεώργιος Μπάτσος

Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

Β’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών