Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Υαλοειδούς και Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς

008

Περιστατικά με διαταραχές που εντοπίζονται στο εσωτερικό περιεχόμενο (υαλοειδές) και στο εσωτερικό τοίχωμα (αμφιβληστροειδής) του οφθαλμού εξετάζονται, παρακολουθούνται και προγραμματίζονται για χειρουργική αντιμετώπιση στο ειδικό τμήμα Υαλοειδούς και Χειρουργικής Αμφιβληστροειδούς του Οφθαλμιατρείου.

Στο Οφθαλμιατρείο αντιμετωπίζονται όλες οι μορφές και οι τύποι των αποκολλήσεων, ανάλογα με τα κλινικά χαρακτηριστικά τους και επιλέγεται η κατάλληλη χειρουργική μέθοδος.