Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ιωάννης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μαρκόπουλος

Ιατρός (Επιμ. A’ Ε.Σ.Υ.)

Α’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών