Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ιωάννης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μαρκόπουλος

Επικουρικός Ιατρός (Επιμ. Β’ Ε.Σ.Υ.)

Α’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών