Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Βασίλειος Πεπονής

peponis

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ, MD, M.Sc, Ph.D
Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ.
Β” Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετεκπαιδευθείς στις παθήσεις-μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς/διαθλαστική χειρουργική, Louisiana University, USA
Μετεκπαιδευθείς στις παθήσεις βλεφάρων, Norwich University, UK