Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Βασίλειος Πεπονής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ, MD, M.Sc, Ph.D

Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Α” Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στις παθήσεις-μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς/διαθλαστική χειρουργική, Louisiana University, USA

Μετεκπαιδευθείς στις παθήσεις βλεφάρων, Norwich University, UK