Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

· Διοικητής 213 – 2052852
· Γραμματεία Διοικητή 213 – 2052853
· Διευθυντής Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας 213 – 2052810
· Τηλεφωνικό Κέντρο 213 – 2052701
· Πληροφορίες 213 – 2052701
· Τμήμα Προσωπικού 213 – 2052815
· Γραμματεία (Πρωτόκολλο) 213 – 2052814
· Γραφείο Κίνησης Ασθενών 213 – 2052787
· Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων –    Ειδικών Τμημάτων –  Ολοήμερης Λειτουργίας 210 – 3640909
210 – 3641767
210 – 3613334Δευτέρα έως Παρασκευή  & ώρες 8.00π.μ . – 2.00μ.μ.
· Εξωτερικά Ιατρεία (όχι για κλείσιμο ραντεβού) 213 – 2052730
· Γραμματεία Επειγ. Περιστατικών 213 – 2052722
· Μονάδα Διαθλαστικής Χειρουργικής 213 – 2052704
· Προϊστ. Οικονομικού Τμήματος 213 – 2052837
· Λογιστήριο 213 – 2052811
· Λογιστήριο Νοσηλίων 213 – 2052814
· Ταμείο 213 – 2052839
· Γραφ. Μισθοδοσίας 213 – 2052813
· Γραφείο Προμηθειών 213 – 2052834 & 835
· Διαχ/ση Υλικού – Τροφίμων 213 – 2052812 & 838
· Φαρμακείο 213 – 2052745 & 746
· Βιοϊατρική Τεχνολογία 213 – 2052805 & 806
· Γραμμ. Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 213 – 2052715