Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μιχαήλ Καραμπελάς

ΜΚ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ   MD, PhD, FEBO, MRCOPhth

Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ

Α’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στην Παθολογία Αμφιβληστροειδούς και στις Ενδοφθάλμιες Φλεγμονές (Medical Retina-Uveitis Fellowships)

στο Moorfields Eye Hospital,London,UK

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις: 27 σε peer reviewed περιοδικά (https://scholar.google.com/citations?pli=1&user=fPhEKpUAAAAJ)

Τακτικές συμμετοχές σε  συνέδρια ως ομιλητής

Βιογραφικό