Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Π.Πανταζής

Π.Πανταζής

Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

Β’ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών