Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς

kerotoeidis-metamosxeusi

Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών λειτουργεί μονάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς αποτελούμενη από εξειδικευμένο στις μεταμοσχεύσεις ιατρικό προσωπικό.
Ο κερατοειδής αποτελεί το πρόσθιο διαφανές τμήμα του οφθαλμού, προσομειάζων με το κρύσταλλο του ωρολογίου.

Όταν ο κερατοειδής υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη και χάσει την διαφάνειά του (όπως όταν το κρύσταλλο ραγεί ή θολώσει) τότε το θολωμένο τμήμα μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο διαυγές, από πτωματικό δότη.

Η ανωτέρω διεργασία καλείται μεταμόσχευση κερατοειδούς ή κερατοπλαστική.