Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ειδικά Τμήματα

Σαν ειδικό Νοσοκομείο, το Οφθαλμιατρείο Αθηνών έχει αναπτύξει Ειδικά Τμήματα (subspecialty clinics), που στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Παθολογίας Αμφιβληστροειδούς Γλαυκώματος Υαλοειδούς και Χειρουργικής Αμφιβληστροειδούς Διαθλαστικής Χειρουργικής Ηλεκτροφυσιολογίας Χειρουργικής Laser Υπερηχογραφίας Ορθοπτισμού Κερατοειδούς