Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ειδικά Τμήματα

Σαν ειδικό Νοσοκομείο, το Οφθαλμιατρείο Αθηνών έχει αναπτύξει Ειδικά Τμήματα (subspecialty clinics), που στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Παθολογία Αμφιβληστροειδούς Γλαυκώματος Υαλοειδούς και Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς Διαθλαστική Χειρουργική Ηλεκτροφυσιολογία Χειρουργική Laser Υπερηχογραφία Ορθοπτισμού Κερατοειδούς ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ