Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ορθοπτισμού

orthoptismou

Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών λειτουργεί Ορθοπτικό Τμήμα στο οποίο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ασχολείται με την διάγνωση και την θεραπεία όλων των κατηγοριών του στραβισμού.
Οι οπτικοί άξονες των ασθενών με στραβισμό δεν είναι παράλληλοι σε μία ή περισσότερες βλεμματικές θέσεις.
Ο στραβισμός μπορεί να είναι συγγενής (ηλικία εμφάνισης 6-8 μηνών) ή επίκτητος. Ο συγγενής είναι συχνά κληρονομικός και τα αίτια μπορεί να είναι νευρομυικά ή και μηχανικά.
Ο ασθενής που στραβίζει μπορεί κατά τα άλλα να είναι υγιής ή να πάσχει από άλλη οφθαλμολογική ή συστηματική πάθηση. Επίσης μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να παραπονείται για κοπιωπία ή για διπλωπία.
Η διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση του στραβισμού σε ένα παιδί έχει μεγάλη σημασία, διότι μπορεί να αναπτύξει αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι). Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο ότι το μάτι που στραβίζει δεν ερεθίζεται σωστά από τις οπτικές εικόνες.

Η θεραπεία του στραβισμού γίνεται για λειτουργικούς ή και αισθητικούς λόγους. Μπορεί να επιτευχθεί με οπτικά μέσα (γυαλιά), με ορθοπτικές ασκήσεις, με φαρμακευτική αγωγή (τοξίνη αλλαντίασης κ. ά) ή και με χειρουργικές μεθόδους. Η ηλικία χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από το είδος του στραβισμού. Αυτόματη ίαση του στραβισμού μπορεί να γίνει σε μερικές περιπτώσείς. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί τα μάτια ενός παιδιού να δίνουν την εντύπωση μικρού βαθμού στραβισμού που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα (ψευδοστραβισμός), λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προσώπου πχ επίκανθος.