Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Κωνσταντίνος Θεοχάρης

theocharis

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ειδικός Καρδιολόγος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Μέλος European Society of Cardiology
Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Ειδίκευση στην Καρδιολογία στο Γ.Ν.Α. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
Μετεκπαίδευση στις νεότερες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές στο Πανεπιστημιακό Καρδιολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
τ. Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Πολυκλινικής Αθηνών.