Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Έρευνα Αγοράς – Συλλογή Προσφορών – Μικροπρομήθειες

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών 213 20 52 834 και 213 20 52 835


 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 16/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 16 – ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΑΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15 – ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΑΚΟ».


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 14/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 14 – ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ «.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 13/2024: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2024 &  ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12/2024: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΦΑΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 – ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ – ΑΦΑΚΙΑΣ – ΙΡΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 11/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr με θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 11/ ΣΚΑΜΠΟ».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10/2024:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10 – ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ «.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9/2024:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9 – ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ «.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 8/2024:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 8 – ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ «.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6/2024:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΦΑΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 – ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ – ΑΦΑΚΙΑΣ – ΙΡΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 7/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-07-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 7 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-07-2024 &  ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 4/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-06-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 4 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 3/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-02-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΦΑΚΟ ΣΚΛΗΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-02-2024 &  ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-02-2024 &  ώρα 12:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 11/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: grprom3@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 7/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-10-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 8/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-09-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΜ. ( 6 ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-09-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-09-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 4/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-05-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 1)Σύγχρονη συσκευή εξέτασης βυθού με δυνατότητες φλουοροαγγειογραφίας, οπτικής τομογραφίας, οπτικής τομογραφίας – αγγειογραφίας και με δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης, 2)Σύγχρονο μηχάνημα οπτικών πεδίων

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 3/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-03-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ έως 24/02/2023 αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2/ ΡΑΜΜΑΤΑ»

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ»

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 2-2-2023 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ έως 02/02/2023 αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο και θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 – ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ»

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 37/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-11-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 36/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-11-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 35/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ ΤΟΡΙΚΟ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-11-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 34/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 33/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 32/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 31/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΦΥΛΛΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 30/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 29/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ PLEXI GLASS

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 28/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 27/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 26/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 25/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 24/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και 06-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ. – ΛΟΓΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 23/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 22/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 21/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 20/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ : ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 , 1Ος  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕ EMAIL ΣΤΟ gr.prom@ophthalmiatreio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 19/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 18/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 17/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 16/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 160 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ & ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 14/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΡΑΜΜΑΤΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 13/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:Ε

 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ του Νοσοκομείου.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 11/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Αγορά ενός «ηλεκτρονικού πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (οπτότυπο)»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ του Νοσοκομείου.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-04-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με κλειστό φάκελο στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ του Νοσοκομείου.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 8/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-03-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 7/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-03-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-03-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-03-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 4/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 3/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ WC

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση – Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη του ΚΛΙΒΑΝOY ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Ε2 STERRAD NX) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-11-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΜ. ( 1 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΕΝΘΕΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-07-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ),ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΤΕΙ) ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-05-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και υποβοήθησης για τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας ISO 9001 : 2015, των τμημάτων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-05-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για προμήθεια ΔΥΟ (2) ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (NAS)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-03-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την προμήθεια Αντισηπτικού Gel

 CPV: 33631600-8 – Αντισηπτικά και απολυμαντικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-03-2021 & ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .

Αποστολή Δειγμάτων Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος, Γραμματεία.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  την ετήσια συντήρηση των κεντρικών δικτύων Ιατρικών Αερίων

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12-3-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 29-03-2021

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 1ος

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2052834/835


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για προμήθεια ΔΥΟ (2) ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (NAS)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-02-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Για προμηθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-02-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Χειρουργικών Γαντιών – Χωρίς πούδρα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Τροφίμων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μπαταριών Συστήματος Πυρανίχνευσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Κλιβάνου Αποστείρωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-12-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Φορητού Υπολογιστή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-12-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Σκελετός Δοκιμαστικών Γυαλιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-11-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Καθαριστικών & Πλαστικών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Επισκευή Φωτοτυπικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Επισκευή Φωτοτυπικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Ηλεκτρονικού Πιεσόμετρου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Κλιματιστικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


  • ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ- Κόστος εργαστηριακής διερεύνησης SARS-CoV-2 (RT / PCR) από διαγνωστικό κέντρο ή φορέα

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ- Mίσθωση (2) δύο  μηχανημάτων διαγνωστικών μηχανημάτων απεικόνισης πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με τεχνολογία κάμερας τύπου scheimpflug

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 7-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-06-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Κατασκευή Παγκου  ως εξής :

 

ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 25MM ( 115CM ΥΨΟΣ χ 12CM ΠΛΑΤΟΣ )

ΠΑΓΚΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 25MM ( 120CM X 0.60CM )

2 ΚΟΛΩΝΕΣ ΝΙΚΕΛ ΥΨΟΥΣ 0,55CM  ( ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ)

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΠΛΕΞ 10MM ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (112CM X0,48CM)

1 ΣΥΡΤΑΡΙ ( 0,40CMX 0.50CM )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: grprom2@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ : ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (ΚΑΡΕΚΛΑ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 21-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)» CPV 33731110-7, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-12-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1634,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 ( CPV 50712000-9)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).