Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Έρευνα Αγοράς – Συλλογή Προσφορών – Μικροπρομήθειες

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών 213 20 52 834 και 213 20 52 835


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση – Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη του ΚΛΙΒΑΝOY ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Ε2 STERRAD NX) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-11-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΜ. ( 1 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΕΝΘΕΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-07-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ),ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΤΕΙ) ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-05-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και υποβοήθησης για τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας ISO 9001 : 2015, των τμημάτων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-05-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για προμήθεια ΔΥΟ (2) ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (NAS)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-03-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

Οι προσφορές να κατατεθούν με κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος.


 

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την προμήθεια Αντισηπτικού Gel

 CPV: 33631600-8 – Αντισηπτικά και απολυμαντικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-03-2021 & ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .

Αποστολή Δειγμάτων Βησσαρίωνος 9, 1ος όροφος, Γραμματεία.


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  την ετήσια συντήρηση των κεντρικών δικτύων Ιατρικών Αερίων

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12-3-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 29-03-2021

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 1ος

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2052834/835


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για προμήθεια ΔΥΟ (2) ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (NAS)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-02-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Για προμηθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-02-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Χειρουργικών Γαντιών – Χωρίς πούδρα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Τροφίμων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μπαταριών Συστήματος Πυρανίχνευσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-01-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Κλιβάνου Αποστείρωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-12-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Φορητού Υπολογιστή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-12-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Σκελετός Δοκιμαστικών Γυαλιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-11-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Καθαριστικών & Πλαστικών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Επισκευή Φωτοτυπικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Επισκευή Φωτοτυπικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Ηλεκτρονικού Πιεσόμετρου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Κλιματιστικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


  • ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ- Κόστος εργαστηριακής διερεύνησης SARS-CoV-2 (RT / PCR) από διαγνωστικό κέντρο ή φορέα

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ- Mίσθωση (2) δύο  μηχανημάτων διαγνωστικών μηχανημάτων απεικόνισης πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με τεχνολογία κάμερας τύπου scheimpflug

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 7-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-06-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Κατασκευή Παγκου  ως εξής :

 

ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 25MM ( 115CM ΥΨΟΣ χ 12CM ΠΛΑΤΟΣ )

ΠΑΓΚΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 25MM ( 120CM X 0.60CM )

2 ΚΟΛΩΝΕΣ ΝΙΚΕΛ ΥΨΟΥΣ 0,55CM  ( ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ)

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΠΛΕΞ 10MM ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (112CM X0,48CM)

1 ΣΥΡΤΑΡΙ ( 0,40CMX 0.50CM )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: grprom2@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-03-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ : ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (ΚΑΡΕΚΛΑ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  στο email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr .


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 21-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)» CPV 33731110-7, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-02-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-12-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1634,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 ( CPV 50712000-9)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).