Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Έρευνα Αγοράς – Συλλογή Προσφορών

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών 213 20 52 834 και 213 20 52 835

Έρευνα αγοράς για την Ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).