Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Υαλοειδές – Υαλοειδεκτομές

yaloeides

Περιστατικά με διαταραχές που εντοπίζονται στο εσωτερικό περιεχόμενο (υαλοειδές) και στο εσωτερικό τοίχωμα (αμφιβληστροειδής) του οφθαλμού εξετάζονται, παρακολουθούνται και προγραμματίζονται για χειρουργική αντιμετώπιση στο ειδικό τμήμα Υαλοειδούς και Χειρουργικής Αμφιβληστροειδούς του Οφθαλμιατρείου.
Η υαλοειδεκτομή, που περιλαμβάνει την αφαίρεση του υαλοειδούς σώματος και τη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς, αποτελεί σύγχρονη χειρουργική μέθοδο, που προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στους ιστούς του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού και με τη βοήθεια εργαλείων υψηλής τεχνολογίας την ενδοσκοπική αντιμετώπιση μιας σειράς παθήσεων που αφορούν το υαλοειδές σώμα, την ωχρά κηλίδα και τον ευρύτερο αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Η τεχνική της υαλοειδεκτομής γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί συνήθως νοσηλεία. Περιλαμβάνει τρεις μικροσκοπικές τομές προκειμένου να εισέλθουν τα ειδικά μικροεργαλεία και με τη βοήθεια εξειδικευμένων συσκευών να επιτελεστούν οι ανάλογοι με την περίσταση χειρουργικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση των παθήσεων. Οι τομές έχουν ελάχιστη διάμετρο και συνήθως δεν χρειάζονται ράμματα για το κλείσιμο τους. Στο τέλος της επέμβασης το υαλοειδές έχει αντικατασταθεί είτε με ειδικό υγρό αντικατάστασης (BSS), είτε με αέρα – αέριο (SF6, C3F8), είτε με το επιλεγμένο έλαιο σιλικόνης σε περιστατικά ιδιαίτερης βαρύτητας. Το Οφθαλμιατρείο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη χειρουργική αίθουσα με σύγχρο¬νο εξοπλισμό και μηχανήματα με τεχνολογία αιχμής στη φαρέτρα των επεμβάσεων υαλοειδεκτομής.

Διενεργούνται ετησίως περί τις 200 υαλοειδεκτομές και συνδυιασμένες επεμβάσεις.