Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ελένη Πατσέα

patsea

Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Τμήμα Γλαυκώματος

Β΄ Οφθαλμολογικό Τμήμα Οφθαλμιατρείου Αθηνών