Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ελένη Πατσέα

patsea

Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Διευθύντρια του τμήματος Γλαυκώματος της Β΄ Κλινικής του Οφθαλμιατρείου Αθηνών