Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ενδοϋαλοειδικές Εγχύσεις

Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις είναι χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται κατά την τελευταία επταετία μετά την έγκριση των anti VEGF παραγόντων για την αντιμετώπιση της εξιδρωματικής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. Με την επέκταση των ενδείξεων για την αντιμετώπιση τόσο του διαβητικού οιδήματος της ωχράς, όσο και του οιδήματος της ωχράς λόγω φλεβικών αποφράξεων με τους παράγοντες αυτούς, οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις παρουσιάζουν τεράστια αύξηση. Στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών διενεργούνται στον χώρο του χειρουργείου υπό άσηπτες συνθήκες περί τις δέκα (10) ενδουαλοειδικές εγχύσεις ημερησίως ή περί τις δύο χιλιάδες (2.000) ετησίως.
Με την μέθοδο αυτή αποφεύγεται η ολική απώλεια της κεντρικής όρασης των ασθενών που πάσχουν από εξιδρωματική ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και διατηρείται ικανοποιητική όραση για μεγαλύτερο κατά το δυνατό χρονικό διάστημα. Σε όλους τους ασθενείς, τα αποτελέσματα της θεραπείας με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο που παρήλθε από την έναρξη της νόσου. Ως εκ τούτου η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.