Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Κερατοειδούς

keratoeidous

Ο κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού αποτελεί το πρόσθιο εξωτερικό τμήμα του βολβού, ορατό με γυμνό οφθαλμό, η φυσιολογική διαύγεια του οποίου είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική όραση.
Ουσιαστικά πρόκειται για το παράθυρο του ματιού που επιτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο του φωτός στο εσωτερικό του οφθαλμού και σε συνδυασμό με το φακό του οφθαλμού βοηθά στην εστίαση του στον αμφιβληστροειδή. Στο Τμήμα Κερατοειδούς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών γίνεται η παρακολούθηση και θεραπεία ποικίλων παθήσεων του κερατοειδούς που αλλοιώνουν την υφή και διαφάνεια του κερατοειδούς επηρεάζοντας σημαντικά την όραση του ασθενούς. Στο τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων νέες τεχνολογίες βοηθούν στην κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του κερατοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα σύγχρονα μηχανήματα τοπογραφικής ανάλυσης της μορφολογίας του κερατοειδούς (Orbscan, Pentacam) καθώς και τα ενδοθηλιοσκόπια τα οποία αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά τις πολύπλοκες στοιβάδες του κερατοειδούς. Τα σύγχρονα αυτά μηχανήματα είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Κερατοειδούς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, βοηθώντας στη διαγνωστικά και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με παθήσεις του κερατοειδούς.