Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Γραμματεία Νοσοκομείου :   gramm@ophthalmiatreio.gr

Γραμματεία Διοίκησης:      gr.dioik@ophthalmiatreio.gr

Α΄Οφθαλμoλογικό Τμήμα :    aofth@ophthalmiatreio.gr

Β΄Οφθαλμολογικό Τμήμα :    bofth@ophthalmiatreio.gr

Οικονομικό Τμήμα :         oikonomiko@ophthalmiatreio.gr

Λογιστήριο :              logistirio@ophthalmiatreio.gr

Γραφείο Προμηθειών :       gr.prom@ophthalmiatreio.gr

Γραφείο Υλικού :           diax.ylik@ophthalmiatreio.gr

Μισθοδοσία :               misthos@ophthalmiatreio.gr

Τμήμα Προσωπικού :         gr.pros@ophthalmiatreio.gr

Εξωτερικά Ιατρεία :        exot@ophthalmiatreio.gr  

Απογευματινά Ιατρεία :     apog.iat@ophthalmiatreio.gr

Φαρμακείο :                farmakeio@ophthalmiatreio.gr

Τεχνική Υπηρεσία :         tex.yp@ophthalmiatreio.gr

Νοσηλευτική Υπηρεσία :     nosileftiki@ophthalmiatreio.gr

Λογιστήριο Ασθενών:        log.asth@ophthalmiatreio.gr

Τμήμα Πληροφορικής:        info@ophthalmiatreio.gr