Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Γραμματεία Νοσοκ.:   Gramm@ophthalmiatreio.gr

Γραμματ. Διοίκησης : Gr.Dioik@ophthalmiatreio.gr

Α΄Οφθαλμ.Τμήμα :     Aofth@ophthalmiatreio.gr

Β΄Οφθαλμ.Τμήμα :     Bofth@ophthalmiatreio.gr

Οικονομικό Τμήμα :   oikonomiko@ophthalmiatreio.gr

Λογιστήριο            :   logistirio@ophthalmiatreio.gr

Γραφ. Προμηθειών:   gr.prom@ophthalmiatreio.gr

Μισθοδοσία :             misthos@ophthalmiatreio.gr

Τμήμα Προσωπικού : gr.pros@ophthalmiatreio.gr

Εξωτερ. Ιατρεία        : exot@ophthalmiatreio.gr  

Απογευματινά Ιατρεία : Apog.iat@ophthalmiatreio.gr

Φαρμακείο :               Farmakeio@ophthalmiatreio.gr

Τεχνική Υπηρεσία :     tex.yp@ophthalmiatreio.gr

Νοσηλευτ. Υπηρεσία: nosileftiki@ophthalmiatreio.gr

Λογιστήριο Ασθενών: log.asth@ophthalmiatreio.gr

Τμήμα Πληροφορικής: info@ophthalmiatreio.gr