Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Φλουοραγγειογραφία

Δυναμική εξέταση, με χρήση σκιαγραφικού, του αγγειακού δικτύου του αμφιβληστροειδή και ανωμαλιών του.