Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Χειρουργείου:

Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017: 01 Δεκεμβρίου- 12 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017: 20-Νοεμβρίου -Δεκέμβριος 2017

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017:  13 Νοεμβρίου- Δεκέμβριος 2017

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017:  Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2017

 

Παλαιότερα:   Σεπτέμβριος 2017  Αύγουστος 2017  Ιούλιος 2017  Ιούνιος 2017  Μάιος 2017  Απρίλιος 2017  27/328/329/330/331/3  Κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων